Avaluació

       Les  avaluacions de les competències estan vinculades a les activitats que comporten  la creació d’un videojoc per part dels alumnes però caldria tenir present de l’alumne la seva atenció a l’habilitat, l’autonomia i eficiència amb què l’alumne desenvolupa les tasques proposades. Malgrat que és difícil valorar el producte final es posarà molta atenció en el procés que segueix l'alumne en totes les activitats realitzades.

Rúbrica