Objectius específics

1. Identificar l'estructura i funcionalitat dels diferents blocs del programa.

2 .Ser capaç d’expressar-se,i ser capaç d’organitzar una presentació (prezi)

3. Ser capaç de seguir instruccions rebudes

4.Rebre i enviar informació al  professors.

5. Cercar informació a Internet

6.- Utilitzar amb eficiència el navegador web per a la consulta i seguiment d'informació.

7.-Enviar i rebre informació al professor per a l'enviament d'activitat i la consulta de dubtes.