RÚBRICA

La meva rúbrica explicita els criteris de realització relacionats amb l’avaluació d’unes competències que ens hem proposat assolir i també els criteris de resultats corresponents als diferents nivells d’assoliment, concretats amb les tasques d'avaluació proposades.

Aquest document pdf conté la rúbrica.